Ruling the Space

Ett rymd-strategispel.
Spelet kräver java och finns till Linux, Windows och Mac OSX
Det finns fortfarande ganska många buggar i spelet, detta är bara en testversion.

Nyheter

2012-05-16
Upptäckte en bugg som gjorde att det inte gick att bygga nya skepp, detta är nu åtgärdat. Rekommenderar att ladda ner på nytt.

Nedladdning

Ladda ner här (Linux, Windows, Mac OSX)

Installation

0. (Ifall ni inte har Java installerat, ladda ner och installera efter instruktionen här)
1. Packa upp zip-filen som ni laddat ner till valfri mapp, med hjälp av t.ex. 7-zip
2. Dubbelklicka på "Ruling-the-Space.jar"
3. Spela spelet :)

Kort spelmanual

Meny
Tryck på escape ("Esc") för att få upp eller stänga menyn

Fullskärmsläge
För att växla mellan fönster- och fullskärmsläge, tryck "Alt"+"Enter"

Ladda bana
Tryck på escape ("Esc") för att få upp menyn
Tryck på "Load Game", välj t.ex multiplayerbanan

Multiplayer stödjer 3 spelare men är ooptimerat och fortfarande något buggigt (jag jobbar på det), rekommender därför att endast spela över LAN.

Multiplayer, starta en server
Ladda först in rätt bana, se ovan (viktigt)
Tryck på escape ("Esc") för att få upp menyn
Tryck på "Multiplayer", sedan på "Host game" för att starta servern
Tryck på escape ("Esc") igen för att stänga menyn

Multiplayer, gå med i ett spel
Tryck på escape ("Esc") för att få upp menyn
Tryck på "Multiplayer", sedan på "Join by ip" skriv in ip-adressen för server-datorn och tryck på "Enter"
Tryck på escape ("Esc") igen för att stänga menyn

Edit mode
Då man trycker "CTRL+E" så kommer man in i edit-mode. Där kan man skapa nya världar, när man sedan är klar kan man trycka "CTRL+S" och skriva ett namn och sedan trycka på "Enter" för att spara banan.

Övrigt

Spelet är opensource, källkoden finns tillgänglig på
https://code.google.com/p/ruling-the-space/source/browse/

Ifall något fortfarande krånglar, kontakta mig.